top of page
Groep met vrienden

Basecare – Zorg die bij u past

Welkom bij Basecare

Basecare is een zorgorganisatie die ambulante begeleiding biedt aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ons doel is om zorg en ondersteuning dichtbij te brengen en alle aspecten van jouw leven te verbeteren. We richten ons op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, zodat iedereen een zo zelfstandig en gelukkig mogelijk leven kan leiden. 

We begrijpen dat niemand graag schulden maakt of opzettelijk kinderen te laat naar school brengt. Vaak liggen er complexere oorzaken achter zichtbare problemen. Mensen raken soms de controle over hun leven kwijt. Wij bieden niet alleen hulp bij de directe problemen, maar richten ons ook op de onderliggende oorzaken. Onze focus ligt op het verbeteren van de levenskwaliteit, deelname aan de samenleving, en het gevoel van eigenwaarde, zodat cliënten steeds meer zelf de regie kunnen nemen.

Ons hulpaanbod bij Basecare

Ambulante Hulpverlening Jeugd

Bij Basecare ondersteunen we jongeren bij uitdagingen thuis of op school, en bij gevoelens van somberheid en angst. Samen met jou, je ouders en andere belangrijke personen werken we aan het oplossen van problemen en het verbeteren van je welzijn.

Ambulante Hulpverlening Volwassenen

We bieden begeleiding aan volwassenen die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit omvat hulp bij psychische aandoeningen, administratie, weekplanning, en het aanleren van vaardigheden om met beperkingen om te gaan. Samen werken we aan je doelen en langdurig herstel.

Begeleide Omgang

Bij Basecare creëren we veilige contactmomenten tussen kinderen en ouders, bijvoorbeeld na een uithuisplaatsing of scheiding. Onze begeleiders observeren, ondersteunen en sturen bij waar nodig, om zo een positief contactherstel te bevorderen.

Opvoedondersteuning

We bieden praktische begeleiding thuis voor ouders die problemen ervaren in de omgang met hun kinderen. Onze ondersteuning richt zich op het verbeteren van de ouder-kind relatie en het verminderen van conflicten, zodat je weer met plezier in je gezin kan staan.

Gezinshulp

Basecare biedt ondersteuning aan gezinnen die te maken hebben met complexe situaties thuis. Samen met het gezin werken we aan een veilige en aangename thuisomgeving, waarbij het welzijn van de kinderen centraal staat.

Vrouw met twee jongeren

Over Basecare

Bij Basecare maken we zorg toegankelijk, kwalitatief en passend voor iedereen. We zien verschillen in levensbeschouwing, taal, cultuur, identiteit en geaardheid als verrijkingen. De zorgvrager staat centraal en heeft de regie over haar leven en zorg. We bieden ondersteuning en empowerment, en streven naar optimale kwaliteit van leven. We richten ons op mogelijkheden en versterken deze, zodat onze cliënten maximale eigen regie en zelfredzaamheid bereiken.

 

Door samen te werken met het netwerk van de cliënt en optimaal gebruik te maken van voorzieningen, bieden we efficiënte zorg in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Wij zijn er voor u

bottom of page